Hässleholms kommun

Automationsingenjör

Yrkeshögskolan Syd har bedrivit utbildningar inom el- och automation sedan 1996 och har utbildat hundratals tekniker/ingenjörer som nu är verksamma i branschen eller bedriver egen verksamhet inom konsultbranschen.

Utbildningen till Automationsingenjör bedrivs med för ändamålet uppdaterad teknisk utrustning, programvaror, datorpark och anpassade lokaler. Bärbara datorer för programmering, dokumentation m.m. finns att låna under de skolförlagda utbildningsavsnitten.

Intresset hos företagen för de studerande är stort och 90% av de som tar examen har ett kvalificerat jobb efter avslutad utbildning.

ANSÖKAN ÖPPNAS DEN 1 FEBRUARI.

Vad gör en Automationsingenjör?

Som automationsingenjör har du en betydande roll inom arbetslivet och du är den som tar fram automatiserade lösningar i form av produkter och utrustningar och ger förslag till förbättningar för såväl tillverknings- som processindustrin.

Arbetet är utmanande och utvecklande och din kompetens efterfrågas främst av konsultföretag som levererar tekniska lösningar till tillverknings-, fordons-, livsmedels-, läkemedels- process- och petrokemisk industri.

Automation är idag ett nödvändigt konkurrensverktyg inom industrin där det medvetet satsas på att göra tillverkningsprocesserna högautomatiserade och anpassade till nya tankesätt som Industry 4.0 och Smart Factory

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Är du intresserad av teknik, utveckling och vill arbeta både praktiskt och teoretiskt inom ett område där tekniken snabbt går framåt så är detta en utbildning för dig. Innehållet i utbildningen är framtaget i nära samarbete med automationsföretag, vilket garanterar att du får precis den kompetens som efterfrågas på arbetsmarknaden. PLC-system från Siemens, Mitsubishi, Allen-Bradley, Beijer, Omron m.fl., robotar från Yaskawa, FMS-system är exempel på kvalificerade komponenter och utrustning som används i utbildningen.

Företag som Volvo Cars, Tetra Pak , ÅF, Sigma, Rejlers, Beijer Electronics, Evomatic, PDS Engineering, Automationsteknik, ABB, Stora Enso, Eltech Automation, Caverion, Saint Gobain Securit med flera.... välkomnar denna utbildning!

Så här kan ett produktionssystem se ut där ett av våra ledningsgruppsföretag och våra studerande medverkat. Länk till annan webbplats.

Hur blir jag behörig till automationsingenjörs-utbildningen?

För att bli behörig till Automationsingenjörsutbildningen behöver du göra ett antagningsprov. Provet måste göras för att du ska anses behörig att gå utbildningen. Du anmäler dig till provet via YH-antagning.se efter du ansökt till utbildningen. Provet skrivs på plats i Hässleholm och det kommer att finnas två tillfällen att välja mellan.

Har du ingen tidigare erfarenhet från el- eller automationsbranschen?
Klicka in nedan och läs våra tips om hur du ändå kan lyckas.

Läs mer om antagningsprovet och de behörighetskrav som finns för en yrkeshögskoleutbildning här!

Studieinformation

Utbildningen är på heltid och man är på plats ungefär tre-fyra dagar i veckan på skolan i Hässleholm. Dessa lektioner är lärarledda och resten av tiden arbetar den studerande självständigt med uppgifter.

På Yrkeshögskolan Syd strävar vi efter att ligga i framkant och den studerande kommer att få färdigheter i använda de digitala verktyg som används i branschen. Varje student på utbildningen Automationsingenjörsutbildningen får tillgång till en bärbar dator under sin studieperiod som innehåller dessa programvaror.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.se. Länk till annan webbplats.

LIA

LIA, Lärande i arbete, är viktig del i utbildningen och genomförs ute i arbetslivet i nära samarbete med företagen.

LIA ger stora möjligheter till fortsatt arbete efter genomgången utbildning.

Kurser

PLC-system och programmeringslogik, 20 YH-poäng
Styrteknik, pneumatiska komponenter och kretsar, PLC-programmering, talsystem, variabler och datatyper, digitalteknik och digitala in- och utgångar

Matematik för ingenjörer, 12 YH-poäng
Kursen syftar till att studenten ska tillägna sig kunskaper i matematik med fokus på den matematik som används i el-tekniska beräkningar. Kursen innehåller: Linjära och ickelinjära funktioner och ekvationer, Potens- och exponentialfunktioner, Geometri och trigonometri, Statistik och modellering, Derivata och integraler.

Elteknik, 18 YH-poäng
Likström, växelström 1fas, växelström 3fas, mätteknik, felsökningsmetodik och analys av mätvärden. Kursen innehåller: Ohms och Kirchhoffs lagar för serie- och parallellkoppling. Effektberäkning. Visar- och jw-metoden med resistiv, kapacitiv och induktiv last. Y- och D-koppling samt osymmetrisk trefasbelastning.

Projektledning, 10 YH-poäng
Projektmetodik, projektstyrning och projektledning.

Ekonomi, 10 YH-poäng
Grundläggande ekonomiska begrepp, företagsformer, ekonomins betydelse för effektiva projekt. Budgetering, finansiering och kalkylering relaterade till yrkesrollen.

Elkonstruktion – CAD, 30 YH-poäng
Ritningsläsning, komponentkännedom, E-plan/P8, Elprocad, praktisk tillämpning i skåpsbyggnation, drifttagning och felsökning.

Design och programmering av grafiska gränssnitt, 25 YH-poäng
Design av användarvänliga gränssnitt. Programmeringsverktyg för grafiska gränssnitt, IX Developer, E-designer, TIA-Portal. Kommunikationsgränssnitt mot HMI och SCADA. Integration mellan HMI och PLC-system

Reglerteknik, 15 YH-poäng
Reglertekniska funktioner och komponenter för reglering av värme, kyla, tryck, nivå och flöde. Kunskaper i hur man optimerar regulatorer.

Automations och programdesign, 55 YH-poäng
Fördjupning i PLC-programmering och användning av programmeringsverktyg (t.ex. TIA-Portal, GX Works3, Sysmac Studio, Codesys) Systemlösningar, programstruktur, integration, kommunikationslösningar.

Drivsystem, 20 YH-poäng
Olika typer av drivsystem, styrning och positionering. Frekvensomriktare, analoga in- 0ch utgångar, servosystem, positioneringsmetoder.

Industriell Kommunikation - IT/OT, 10 YH-poäng
Öka förståelsen för olika kommunikationssystem som används i industrin och de olika säkerhetslösningar som behövs för att koppla ihop olika system.

Kommunikation och teknisk engelska, 10 YH-poäng
Övningar i skriftlig och muntlig kommunikation. Lära sig att skriva CV och personligt brev, förberedande inför LIA ansökningsprocessen.
Officepaketet med fokus på Excel.
Lära sig att läsa teknisk dokumentation på engelska. Bygga upp ordförrådet med branschrelaterade uttryck.

Maskinsäkerhet, 15 YH-poäng
Maskindirektivet, PL (Performance Level), SIL (Safety Integrity Level), CE-märkning, riskanalyser, säkerhetsprodukter, säkerhets-PLC. Analys och dokumentation i SISTEMA.

Robotteknik, 15 yh-poäng
Robotprogrammering, handhavande och säkerhet. I kursen används 6-axliga robotar från YASKAWA/Motoman. Programmera i en simmuleringsmiljö som ABB Robotstudio, Motosim.

LIA, Lärande i arbete (företagsförlagd praktik)
6 veckor i åk 1 och 16 veckor i åk 2

Examensprojekt, 25 YH-poäng
Projektet syftar till att den studerande ska tillämpa de kunskaper som övriga kurser samt LIA tillfört. Projektet kan genomföras på skolan eller på ett företag och redovisas i slutet av den skolförlagda delen av utbildningen.

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Utbildningsledare Ronny Hjorth

0709-81 86 06

ronny.hjorth@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Samordnare Jennie Birgersson

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se


Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: