Hässleholms kommun

Stöd till asylsökande och nyanlända

Hässleholms kommun arbetar tillsammans med andra myndigheter och aktörer för att du som är asylsökande eller nyanländ ska få ett så bra mottagande som möjligt.

Information in other languages

You can translate this page to other languages via Google translate or Microsoft Web Translator.

Google Translate Länk till annan webbplats.

Microsoft Web Translator Länk till annan webbplats.

Nyanländ

När du är ny i Sverige och i vår kommun är det myndigheten Migrationsverket som tar emot och prövar din ansökan om att få vara och stanna i Sverige.

Om du vill bo i Sverige och är medborgare i ett land utanför EU måste du ansöka om ett så kallat uppehållstillstånd. Det finns flera olika skäl för att få uppehållstillstånd i Sverige. Du kanske behöver söka skydd undan krig och förföljelse, återförenas med anhöriga eller vill arbeta eller studera.

För dig som är asylsökande

Om du är asylsökande och söker skydd i Sverige, är det Migrationsverket som ansvarar för att du har någonstans att bo under tiden som du väntar på ett beslut. Du kan också ordna ett boende på egen hand.

Om du har barn som är asylsökande har de rätt att gå i skola.

Migrationsverkets information till dig som är ny i Sverige Länk till annan webbplats.

Närmaste kontor

Migrationsverket finns inte i Hässleholm, närmaste kontor ligger i staden Kristianstad som är ungefär 30 kilometer från Hässleholm.

Kontaktuppgifter till Migrationsverkets servicecenter i Kristianstad:

Telefonnummer: +46 771 235 235
Adress: Björkhemsvägen 15 F, Kristianstad
Webbplats: www.migrationsverket.se Länk till annan webbplats.

Det här kan vi som kommun hjälpa dig med:

Vi som kommun kan hjälpa dig som är nyanländ och asylsökande att få möjlighet att gå i skola, lära dig det svenska språket och få ekonomisk hjälp.

Ensamkommande barn

Om du är under 18 år och kommer själv till Sverige utan vårdnadshavare, är du ett ensamkommande barn. Då ansvarar vår kommun för boende och omsorg för dig.

Ekonomisk hjälp

För dig som har fått uppehållstillstånd i Sverige och behöver hjälp med din ekonomi kan du vända dig till ekonomiskt bistånd för att ta reda på om du kan få ekonomisk hjälp.

Förskola

Om du har barn och de är registrerade hos Migrationsverket har de rätt till allmän förskola (15 timmar per vecka) från och med augusti det året som barnet fyller 3 år.

Om du som vårdnadshavare får ett jobb eller börjar studera har du rätt att ansöka om förskola till ditt barn. Barn får gå i förskola när de har fyllt ett år, men du kan ansöka om förskola innan det.

För att få hjälp med ansökan till förskola, kontakta Jenny Eskilsson.

Telefonnummer: +46 451-26 63 53
E-post: jenny.eskilsson@hassleholm.se
Besöksadress: Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

Grundskola och gymnasieskola

Om du har barn som är mellan 6 och 17 år och som är registrerade hos Migrationsverket, har de rätt att gå i skolan. Då blir barnen introducerade i skolans verksamheter. Barn som är 16-17 år läser språkintroduktion på Jacobskolan, som är en av våra gymnasieskolor.

För att få hjälp med ansökan till grund- och gymnasieskola, kontakta Jenny Eskilsson.

Telefonnummer: +46 451-26 63 53
E-post: jenny.eskilsson@hassleholm.se
Besöksadress: Väpnaregatan 13 C, Hässleholm

SFI - svenska för invandrare

Du som är 16 år och äldre kan ha rätt att läsa svenska för invandrare, som också kallas SFI. Här får du grundläggande kunskaper i det svenska språket och samhället.

SFI- svenska för invandrare

Kunskap om hur svenska samhället fungerar

Studerar du svenska på SFI (svenska för invandrare) eller går en etableringsplan genom Arbetsförmedlingen ska du också gå en utbildning i samhällsorientering, som vi som kommun ansvarar för. Då får du bland annat lära dig hur det svenska samhället fungerar.

Så kontaktar du Hässleholms kommun

För att få hjälp med ekonomiskt bistånd är du välkommen att höra av dig till vårt kontaktcenter. Du kan ringa, skicka e-post eller besöka oss.

Telefonnummer: +46 451-26 70 00
E-post: kontaktcenter@hassleholm.se
Besöksadress: Nytorget 1, Hässleholm

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: