Hässleholms kommun

Dödsfall och begravning

Vid ett dödsfall ska du som anhörig, eller någon annan, ordna med bouppteckning, eller dödsboanmälan, och begravning. Här hittar du information om vad du behöver göra.

Bouppteckning

När en person har avlidit behöver du göra en bouppteckning. Då gör du och de som ingår i dödsboet en sammanställning av tillgångar och skulder för den som har avlidit och för den som är efterlevande, till exempel make eller maka.

Du gör bouppteckningen via Skatteverket och skickar in bouppteckningen inom fyra månader efter att personen har avlidit.

Gör en bouppteckning via Skatteverket Länk till annan webbplats.

Om den avlidnes tillgångar inte räcker till begravningskostnaderna, kan du som dödsbodelägare ansöka om ekonomiskt bistånd till kostnaden. Dödsbodelägarna kan få bistånd upp till ett halvt basbelopp med avdrag för tillgångarna i dödsboet.

Dödsboanmälan

Om tillgångarna som den avlidne har inte räcker, kan du göra en dödsboanmälan. Dödsboanmälan kallas också för förenklad bouppteckning.

För att kunna göra en dödsboanmälan får det inte finnas någon fast egendom eller tomträtt i dödsboet. En annan förutsättning är att tillgångarna inte räcker till mer än begravningen och andra utgifter med anledning av dödsfallet.

Du ansöker om dödsboanmälan i den kommun där den avlidne var bosatt. Du bör lämna in anmälan senast två månader efter dödsdagen. Handläggaren skickar sedan dödsboanmälan till Skatteverket.

Dödsbodelägare har ett gemensamt ansvar för att ta hand om dödsboet. Om det inte finns kända dödsbodelägare eller någon annan som tar hand om dödsboet kan det bli aktuellt att kommunen tar hand om dödsboet tillfälligt. Dödsboet överlämnas så snart dödsbodelägare hittats.

Kommunen har rätt till ersättning av dödsboet för åtgärder vid en tillfällig förvaltning och vid gravsättning.

Ansök om dödsboanmälan via blankett Pdf, 247.5 kB.

Uppgifter till dödsboanmälan

De här uppgifterna lämnar du till den som handlägger dödsboanmälan:

 • Dödsfallsintyg med släktutredning. Du beställer intyget hos Skatteverket
 • Namn och adress till samtliga dödsbodelägare
 • Kopia av den avlidnes senaste självdeklaration – beställ hos Skatteverket, samt uppgift om skatt kommer att återbetalas
 • Uppgifter om kontanter på dödsdagen
 • Uppgift om utbetalningar som har kommit in efter dödsdagen
 • Kapital- och räntebesked vid dagen för dödsfallet. Du beställer kapital- och räntebeskedet av banken/bankerna där den avlidna har sina tillgångar
 • Uppgift om eventuellt innehav av aktier och fonder
 • Uppgift om eventuella försäkringar
 • Uppgift om eventuella tillgångar, till exempel lösöre i bostad, smycken, bilar med mera
 • Om bostaden är en bostadsrättslägenhet – intyg från bostadsrättsföreningen om lägenhetens värde, samt om lägenheten är belånad
 • Uppgift om skulder på dödsdagen, till exempel på hyra, vårdkostnader med mera
 • Offert eller faktura på begravningskostnad
 • Offert eller faktura på gravsten
 • Eventuellt testamente
 • Eventuella fordringar på grund av fastighetsöverlåtelser
 • Inventeringsprotokoll från bankfack
 • Eventuell kopia av bouppteckning efter avliden maka/make.

Om tillgångar och räkningar i dödsboet

Du får inte ta ut pengar från några bankkonton eller betala några räkningar. De tillgångar som finns i boet är i första hand till för begravningskostnaderna.

När det gäller räkningar till dödsboet och det inte finns tillgångar, ska du som anhörig kontakta fordringsägarna och meddela detta, samt begära att få skjuta upp betalningen. Om den avlidne har autogiro ska du stoppa dessa omgående hos respektive betalningsmottagare.

När bouppteckningen är registrerad hos Skatteverket får du som anhörig en kopia som du kan skicka till eventuella fordringsägare. Alla skulder, utom begravningskostnaden och lån där det finns borgenär, blir avskrivna om dödsboet saknar tillgångar.

Begravning

Svenska kyrkan ansvarar för begravningar i Sverige och ska se till att också den som inte är med i ett kristet samfund får en begravningsplats.

Allmän begravningsavgift

Begravningsverksamheten är finansierad av en allmän begravningsavgift som du betalar via skattsedeln.

Det här ingår i begravningsavgiften:

 • gravsättning
 • grav på allmän kyrkogård eller särskild gravplats
 • kremering
 • transporter och lokal för förvaring
 • begravningsceremoni.

Begravningsombud

Länsstyrelsen i respektive län utser ett begravningsombud i varje kommun.

Ett begravningsombud företräder dig som inte är medlem i Svenska kyrkan. Ombudets uppgift är att se till att de som inte tillhör Svenska kyrkan får begravas på ett sätt som passar dem. Ombuden kontrollerar också att församlingarna beräknar begravningsavgiften rätt.

Du som inte är medlem i Svenska kyrkan kontaktar begravningsombudet när du inte tycker att dina intressen kring begravningsverksamheten är tillgodosedda. Du kontaktar också begravningsombudet när du har frågor om en begravning som inte Svenska kyrkan ska ha hand om.

Begravningsombud - Länsstyrelsen Skåne Länk till annan webbplats.

Frågor om dödsboanmälan?

Du kan kontakta oss om du har frågor om dödsboanmälan. Fyll i kontaktformuläret så kontaktar en av våra handläggare dig inom två arbetsdagar.Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: