Hässleholms kommun

Arbetsledare Anläggning - Produktionsledning

Utbildningen Arbetsledare anläggning på Yrkeshögskolan Syd i Hässleholm riktar sig till dig som vill arbeta samtidigt som du studerar anläggning och anläggningsteknik. Utbildningen omfattar 200 YH-poäng, är på två år och ges på distans och halvfart.

 

Fysiska träffar i Hässleholm varvas med distansstudier och studiebesök som anknyter till kursinnehållet. De fysiska träffarna förläggs i möjligaste mån till vinterperioden för att underlätta för anläggningsföretagen.

 

Utbildningen Arbetsledare - anläggning ger dig, som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier, en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom anläggningsteknik och ledarskap.

Att vara arbetsledare

Att vara arbetsledare är både utmanande och utvecklande. Du tar klivet från att ha varit en i gänget till att vara gruppledare och är nu den som har ansvaret för att leda teamet. Som arbetsledare är det din uppgift att på ett tryggt och övertygande sätt leda och motivera dina medarbetare så att projektet håller de uppsatta målen inom tidsramen och att ditt team har en god gruppdynamik.

Vad kan du arbeta med efter utbildningen?

Arbetsmarknaden för utbildade tekniker inom anläggning är god. Arbetsledare och samordnare vid anläggningsprojekt är en bristvara och det finns ett behov av kvalificerade medarbetare som har den eftertraktade kombinationen av yrkeserfarenhet och utbildning.

Efterfrågan finns hos entreprenörer, kommuner, konsulter med flera, och eftersom utbildningen är framtagen i samarbete med branschen är innehållet skräddarsytt efter det aktuella behovet. Utbildningen ger dig därigenom en stabil grund för att axla rollen som arbetsledare inom anläggningsbranschen.

Efter avklarad utbildning skulle du kunna ta dig an olika arbetsuppgifter och utmaningar såväl inne på kontoret som ute på arbetsplatsen och arbeta som arbetsledare eller platschef inom anläggningsbranschen,

Studieinformation

Utbildningen ger dig som inte har möjlighet att satsa på heltidsstudier en utmärkt möjlighet att kombinera ditt arbete med studier för att utveckla din kompetens inom anläggningsteknik och ledarskap. Du som söker denna utbildning har en erfarenhet från branschen och vill vidareutveckla dig mot uppgifter som innebär arbets- och projektledning.

Utbildningen varvas med fysiska träffar och distansstudier. De fysiska träffarna är förlagda till YHS utbildningslokaler i Hässleholm som finns i direkt anslutning till Hässleholms Centralstation.Heltid, dagtid.

Vi träffas i Hässleholm under följande veckor år 1:
v.37, v.43, v.49, v.5, v.10 och v.15. Studierna är förlagda mellan 08.30 - 16.00 måndag till fredag under dessa tillfällen.

YH-utbildningarna berättigar till studiemedel från CSN och är avgiftsfria för studerande förutom kostnader för kurslitteratur och studiematerial. Du kan läsa mer om studiestöd på www.csn.seLänk till annan webbplats. Länk till annan webbplats.

Vi rekommenderar att du använder dig av PC under utbildningen då MAC oftast inte är kompatibla med de program vi använder.

LIA

Utbildningen vänder sig till redan yrkesverksamma som inte har möjligheter att studera på heltid eller som vill vidare i karriären och också vill stanna kvar i branschen. I perspektivet livslångt lärande är detta en unik möjlighet för yrkesarbetare som vill vidare.

Eftersom vi vänder oss till redan yrkesverksamma så är LIA alltså inte aktuellt. I och med att ni studerande i flera fall arbetar parallellt med studierna sker övergången till den nya yrkesrollen naturligt. Efterhand som ni lär er mer och mer i utbildningen om arbetsledning och anläggningsteknik etc. kan dessa kunskaper användas i skarpt läge och det går att praktisera inlärda moment.

Ansökan och behörighet

Behörig att antas till en yrkeshögskoleutbildning är du om du uppfyller något av följande:

  1. Har en gymnasieexamen från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning.
  2. Har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i punkt 1.
  3. Är bosatt i Danmark, Finland, Island eller Norge och där är behörig till
    motsvarande utbildning.
  4. Genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra dig utbildningen.

Förkunskaper
Lägst betyget E/3/G i följande kurser eller motsvarande kunskaper

Bygg- och anläggningsprogrammet

• Anläggning 1, 100p

• Anläggning 2, 200p

OCH

Yrkeserfarenhet: 2 år

2 års relevant dokumenterad yrkeserfarenhet från anläggningsarbete.Yrkeserfarenheten ska vara dokumenterad vad gäller vilken yrkesroll man innehaft och vilka arbetsuppgifter som utförts.

Kurser

Anläggningsproduktion, 20YHP
Bygg- och anläggningsprocessen, projektering och kalkylering, ritteknik, produktionsteknik

Anläggningsteknik, 60YHP
Schakt-, väg-, lednings- och konstbyggnad. Dispositions-, trafikanordnings-, produktionstid-, maskinresurs- och arbetskraftsplaner.

Digitala verktyg i anläggningsprocessen, 10YHP
IT-verktyg för kalkyl, planering och mängdberäkning

Entreprenadjuridik, 20YHP
Entreprenadformer, avtal, anbudsförfarande, AB, ABT, AMA, regelverk och standarder   

Examensarbete, 20YHP
Planera, dokumentera, presentera och utvärdera ett anläggningsprojekt   

Företags- och produktionsekonomi, 10YHP
Företagsekonomiska begrepp, budgetering, finansiering, kalkylering, ekonomi och logistik    

Kvalitet och arbetsmiljö, 20YHP
Kvalitetssystem, Bättre arbetsmiljö - BAM, BAS P/BAS U, EU-anpassade regelverk, EKS

Ledarskap- och organisationsutveckling, 25YHP
Personligt-, situationsanpassat ledarskap, ledarskapsverktyg, samtals-, förhandlings-, presentations-, mötesteknik, retorik

Markegenskaper, grundvatten och massor, 15YHP
Friktions-, kohesions-, mineral- och organiska jordarter, grundvattnets påverkan, stabiliseringsmetoder, kross- och naturmaterialprodukter, geohydrologisk problematik

Kontakt

Frågor om utbildningens innehåll:

Desirée Larsson, Utbildningsledare
072-393 84 30
desiree.r.larsson@hassleholm.se


Frågor om ansökningsprocessen:

Jennie Birgersson, Samordnare

0730-82 44 97
jennie.birgersson@hassleholm.se

Hjälpte informationen på denna sidan dig?

Hjälpte informationen på den här sidan dig?
Dina svar och synpunkter hanteras anonymt.

Uppdaterad: